جاکفشی کوچک با قاب آینه بزرگ J/036 « دکوراسیون خانه نوین