طراحی و ساخت جالباسی جاکفشی J/019 « دکوراسیون خانه نوین