کابینت آشپزخانه با درب ممبران سفید C/119 « دکوراسیون خانه نوین